Lign Multiwood tar in 12 nya miljoner kronor

Lign Multiwood tar in 12 nya miljoner kronor Nästan 3 miljoner B-aktier tecknades, vilket motsvarar cirka 12 miljoner kronor, när Lign Multiwood genomförde en nyemission med företrädesrätt under perioden 19-30 november 2001. Emissionen blev därmed tecknad till cirka 40 procent. - Jag är nöjd med emissionsresultatet med tanke på den ekonomiska osäkerhet och det negativa börsklimat som har rått under hösten, säger Curt Lindhe, VD i Lign Multiwood. Emissionen stärker företagets kapitalbas i en period då företagets kommersialisering startat på allvar. Styrelsen i Lign Multiwood har dessutom bemyndigande att genomföra en riktad nyemission motsvarande 9 miljoner aktier före nästa ordinariebolagsstämma i maj 2002. För mer information, kontakta VD Curt Lindhe, tfn: 0240-650120 el- 0708- 845 606 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja trä för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 17 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar