Arjo mot Liko

Liko är ett svenskt, medicintekniskt företag, specialiserat på lyft och förflyttning av rörelsehindrade människor. Liko har med stor framgång, i mer än 20 år, utvecklat och tillverkat funktionell lyfthjälpmedel som är enkla och säkra att använda. Liko finns representerat med egna företag och återförsäljare i ett 20- tal länder i världen. Arjo mot Liko: Lyckad utgång för Liko i brittiskt patentmål Under 1999 stämdes Liko för patentintrång av en konkurrent, Arjo, som hävdade att patientlyften Sabina gjorde intrång i Arjos patent, nummer 2140773. Fallets rättsliga prövning hölls av High Court i London i september 2001 och dom meddelades av domaren Laddie den 8 november 2001. Liko kan nu meddela att domare Laddie i ett omfattande domslut fastställde att Arjos patent var ogiltigt, och även om patentet hade varit giltigt, hade intrång ej gjorts av Liko Sabina (eller Sabina Comfort) Lifts. På sedvanligt sätt i brittiska patentmål, beordrades Arjo att betala ett bidrag till Likos rättsliga kostnader. Domaren fastställde att 225 000 pund skulle betalas till Liko inom 28 dagar, i avvaktan på en fullständig utvärdering av den summa Arjo måste betala Likos kostnader. Domstolen gav också Arjo sex veckor från den 8 november för att fatta beslut om företaget vill överklaga domen. Liko är nöjda med den affärsmässiga säkerhet som denna dom erbjuder. Företaget kommer att fortsätta med sin marknadsföring och försäljning med hela sitt utbud av lyfthjälpmedel och tillbehör för handikappade i Storbritannien. För vidare information, ta kontakt med Gunnar Liljedahl, telefon +46 920 24 47 07. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00300/bit0001.pdf

Dokument & länkar