Svenska personlyftstillverkaren Liko sänker sjukskrivningskostnaderna i Canada

Svenska personlyftstillverkaren Liko sänker sjukskrivningskostnaderna i Canada. Det privatägda familjeföretaget Liko AB, med säte i Luleå, har genom sitt dotterbolag Liko, Inc vunnit världens genom tiderna största enskilda taklyftsorder. Beställare är Vancouver General Hospital i Vancouver, British Columbia, Canada. Kanadensiska myndigheter satsar idag stora resurser på att få ner de stora sjukersättningskostnaderna i landet. Inköp av personlyftar anses vara det bästa sättet för att minska belastningsskador hos vård personalen, en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro inom vården. - Inom British Columbias vårdsektor utgör belastningsskador ungefär hälften av alla ersättningskrav, förklarar Hans Sigvardsson, VD för Liko Inc. Totalt uppgick de direkta ersättningarna mellan 1999 och 2002 till 235 miljoner CAD, över 1,3 miljarder svenska kronor. En kostnad som man nu hoppas minska, samtidigt som man skapar en bättre arbetssituation för sin personal. Beställaren Vancouver General Hospital tittade på ett antal olika lyftfabrikat innan Liko slutligen valdes på grund av dess "innovativa produktdesign, framstående teknologi och starka engagemang". - En omfattande utvärdering av de lyftsystem som finns på marknaden gjordes för att hitta bästa möjliga kvalitet och valuta för pengarna, säger Marcy Saxe-Braithwaite, representant för Vancouver Coastal Health Authority som är sjukhusets huvudman. För att tillgodose de varierande behoven på ett sjukhus valdes Likos taklyftssystem Likorall för samtliga 310 rum på sjukhusets nya vårdavdelning Jim Pattison Pavilion. Likorall är ett starkt och pålitligt taklyftssystem som underlättar en rad förflyttningar av patienter i den dagliga verksamheten. - I och med denna order, och många andra stora taklyftsaffärer runt om i världen, bevisar Liko sin ställning som världens ledande personlyfttillverkare säger Liko AB:s VD Hardy Brännström. Det forna brittiska samväldet anses ligga i framkant när det gäller att vidta åtgärder mot belastningsskador, med bl.a. generellt förbud inom vården mot att utföra manuella lyft. - Det återstår att se när ljuset går upp även för övriga världen att lyftar verkligen är effektiva för att sänka sjukskrivningskostnaderna, avslutar Hardy Brännström. Kontakter för mer information: Hardy Brännström, VD: tel 0920-24 47 25, mobil 070-628 10 22. E-post: hardy.brannstrom@liko.se Besök gärna också vår webbplats www.liko.se för mer information om oss och våra produkter. I vårt presscenter, http://www.liko.se/press/ hittar du gratis bilder med anknytning till denna artikel. Mer information på: http://www.liko.se/press ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar