Ny VD och stärkt kassa tar Likvor AB mot den internationella marknaden för behandlingsbar demens

Umeåbaserade medicinteknikbolaget Likvor tar nu viktiga steg mot en internationell lansering av det patenterade Likvor CELDA-systemet. Systemet kan ge miljontals demenspatienter livettillbaka och har rönt stor uppmärksamhet.Genom en nyemissionstärker Likvor kassan med 7 MKR. Maria Wallin Wållbergtillträder som ny VD i bolaget.

Var tionde demenspatient beräknas i själva verket lida av behandlingsbar demens (NPH), en dold och ofta svårdiagnostiserad sjukdom.Symtomen för NPH ärbland annat gångrubbningar, mild demensoch inkontinens. I båda fallen drabbas personer över 55 år. Till skillnad från demens kan NPH behandlas genom en relativt enkelt operation. Patienterna får därmed ett fullvärdigt liv tillbaka. Uppskattningar pekar på att ca 1,4 miljoner patienter i Europa, USA och Japan lider av NPH.

– Rätt diagnos möjliggör rätt behandling av NPH och vi har lösningen. Det handlar om stora besparingar i mänskligt lidande och en mycket stor marknad, säger Kjell Öberg, avgående VD i Likvor AB. Kjell Öberg har därmed slutfört sitt VD uppdrag i Likvor och går vidare med andra konsultuppdrag.

Likvor CELDA®-systemet används idag med framgång vid ledande neurokliniker i Sverige, Danmark och Finland. Nästa steg är marknadsintroduktion på den Europeiska marknaden med ca 900 större neurokliniker. I ett följande skede kommer lansering att ske på USA-marknaden.

Med en nyemission på 6 MKR och ett konvertibellån på 1 MKR stärker Likvor AB sin kassa och skapar förutsättningar för den internationella lanseringen. Deltagare i emissionen är investmentbolagen Stimor Invest och Partnerinvest Norr. Norrlandsfonden deltar genom ett konvertibellån.

Att bolaget går in i en ny fas markeras genom att Kjell Öberg som ansvarat för den tidiga etableringsfasen nu lämnar över till Maria Wallin Wållberg som ny VD. Maria kommer närmast från Innovationsbron AB där hon varit regiondirektör och vice VD.

– Jag ser fram emot de spännande utmaningar som vi står inför, säger Maria Wallin Wållberg. Likvor är ett fantastiskt bolag som bidrar till att gör världen lite bättre samtidigt som den kommersiella potentialen är mycket intressant.

Stimor Invest är ett investmentbolag skapat av entreprenörer som satsar på tillväxtbolag företrädesvis i Norrland.

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Västerbotten och Norrbotten, som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Totalt förvaltar bolaget 200 miljoner kronor.

För mer information om Likvor och Likvor CELDA®-systemet, besök www.likvor.com eller kontakta; Kjell Öberg: +46 (0)70 640 14 92 ,kjell.oberg@likvor.com, Maria Wallin Wållberg: +46 (0)70 588 6766, maria.wallinwallberg@likvor.com

Likvor AB utvecklar och säljer produkter för att korrekt karaktärisera dynamiken i vätskesystemet som omsluter hjärnan och ryggmärgen. Till exempel för att identifiera patienter med behandlingsbar demens (NPH). Verksamheten bygger på världsledande forskning kring NPH vid Regionsjukhuset i Umeå och Umeå universitet.

Dokument & länkar