Deutsche Telekom köper system för lokal TV-reklam från Limt

Deutsche Telekom köper system för lokal TV-reklam från Limt Limt AB´s har sålt ett stort digitalt system till Deutsche Telekom för att sända lokal TV-reklam. Systemet kommer att installeras hos opertören Primavista Film und Fernsehen GmbH. Primavista distribuerar regionala TV-sändningar i södra Tyskland, och startade i oktober utsändningar till 5 geografiska områden i regionen Baden-Wurttemburg. Deutsche Telekom som driftsätter Limt system för lokal TV-reklam, erbjuder en helhetslöning inkluderande infrastruktur och service koncept. Deutsche Telekom har sedan början av 1999 installerat flertalet nya Limt system på den tyska marknaden. Den nya ordern inkluderar Limts centralsystem med MPEG2 enkodering, data management och automation, samt lokala videoservers med tillhörande programvara för utsändning av regional TV-reklam via ISDN kommunikation. Limt i korthet Limts affärsidé är att utveckla marknadsledande lösningar och tjänster för säker och tillförlitlig distribution av digital medieinformation. Företaget utvecklar och marknadsför lösningar och tjänster inom områdena Digital Mediedistribution, Företags-TV och system för infogning av lokal TV-reklam i en nationell eller regional TV-sändning. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör Limt AB, Stockholm, Sverige Tel: 08-562 110 00 Stefan Lehnert-Batar, Marketing and Sales Director Europe, Limt AB, Calw Germany, Tel+49 7051 70765 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00300/bit0002.pdf

Dokument & länkar