Limt får ny order i Asien

Limt får ny order i Asien Limt AB har fått sin 19:e order i Korea avseende det digitala systemet för lokal TV-reklam - DMM. Limts distributör i landet JW Systems kommer att leverera ett system med 22 lokala video kanaler inkluderande Limt´s central system. Dream City Cable TV har köpt systemet som har ett lokalt ordervärde på totalt ca 2,1 miljoner kronor. Limt´s framgångar i Korea kommer tack vare DMM systemets användarvänlighet kombinerat med en hög tillförlitlighet, vilket är avgörande faktorer för ett reklam-TV system. I och med den nya ordern har Limt nu installerat 150 kanaler i Korea och har därigenom ca 95% marknads andel. Limts ser en potential att under år 2000 få ytterligare order på nya system upp till totalt 50 ytterligare kanaler i Korea. Limt i korthet Limt i korthet Limts affärsidé är att utveckla marknadsledande lösningar och tjänster för säker och tillförlitlig distribution av digital medieinformation. Företaget utvecklar och marknadsför lösningar och tjänster inom områdena Digital Mediedistribution, Företags-TV och system för infogning av lokal TV-reklam i en nationell eller regional TV-sändning. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör Limt AB, Stockholm, Sverige Tel: 08-562 110 00 Mike Watson, President, Limt, Inc. Tel: +1 619 596 8968 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00320/bit0002.pdf

Dokument & länkar