Limt får order från Ad Works i USA

Limt får order från Ad Works i USA Limt AB´s dotterbolag i USA, Limt Inc. har idag erhållit en order avseende installation av Limts digitala videoserver system - DMM , från det amerikanska kabel-TV bolaget Ad Works i Paragould, Arkansas. Ordervärdet uppgår till ca 600 TSEK Ad Works som säljer kabel-TV reklam, expanderar verksamheten av lokal TV reklam till tre nya kabel-system. Systemet innefattar fyra kanaler med digital reklaminfogning i vart och ett av de tre nya kabel-systemen. Ad works kommer också att installera Limts centrala styrsystem DSM inklusive enkoderings- utrustning för att centralt kunna styra reklamen till de lokala platserna. Limt i korthet LIMT utvecklar, producerar, marknadsför och installerar produkter och tjänster inom TV-teknik området bland annat för automatisering av TV stationer och infogning av lokala reklaminslag i en nationell eller regional TV-sändning. Bolaget säljer kompletta systemlösningar med egenutvecklad hård- och mjukvara. Limt bearbetar marknaden för kabel- och TV-bolag samt informationslämnare med en fokusering på i första hand USA och utvalda länder i Europa. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör Limt AB, Stockholm, Sverige Tel: 08-562 110 00 Michael Watson, Verkställande Direktör, Limt Inc., El Cajon, USA Tel +1 619 596 8968 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar