Limt förlänger nyemissionen och största ägarna tecknar

Report this content

Limt förlänger nyemissionen och största ägarna tecknar Limts styrelse har på grund av det rådande börsklimatet beslutat förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 10 november. Samtidigt har Limts två största ägare, Kistefos AS och Elgudden Invest AB, förbundit sig att teckna sin andel i emissionen. Kistefos och Elgudden kommer därmed att teckna aktier motsvarande hela sin ägarandel i Limt om ca 23 %, motsvarande en teckningslikvid om 12,3 MSEK och tillsammans 6.177.000 aktier. Limt i korthet Limts affärsidé är att utveckla marknadsledande lösningar och tjänster för säker och tillförlitlig distribution av digital medieinformation. Företaget utvecklar och marknadsför lösningar och tjänster inom områdena Digital Mediedistribution, Företags-TV och system för infogning av lokal TV-reklam i en nationell eller regional TV-sändning. För mer information, besök vår hemsida: www.cml.com. För ytterligare information kontakta: Kaj Björkman, Verkställande Direktör Limt AB, Stockholm, Sverige Tel: 08-562 110 00 Lars Grönberg, Styrelseordförande Limt AB, Tel. 070-7275455 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar