Lindab först i världen med ventilationskanaler i fossilfritt stål

Report this content

Som ett av få bolag i världen kommer Lindab att få en testleverans av fossilfritt stål från SSAB. Lindab kommer att erbjuda sina kunder ett begränsat antal ventilationsprodukter och byggprodukter tillverkade av det fossilfria stålet.

Hybrit är ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Hybrit har utvecklat en teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning med syfte att etablera en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt. Den leverans som Lindab får ta del av kommer från en testanläggning och är den enda leverans som Lindab kommer att få innan den ordinarie produktionen tas i drift år 2026.

Lindab kommer i samarbete med utvalda kunder erbjuda cirkulära ventilationskanaler, med detaljer, till kundernas projekt. Det blir de första ventilationskanalerna i världen som är tillverkade av fossilfritt stål. Lindab kommer dessutom att erbjuda utvalda tak- och fasadprodukter i fossilfritt stål, bland annat SolarRoof med solceller integrerade i taket.

”För oss är ett nära samarbete med stålleverantörerna av stor vikt av flera anledningar. Det har hjälpt oss att säkra leveranser till kunder under tider med brist på stål. Nu ger det oss möjlighet att få tillgång till fossilfritt stål. Det är mycket glädjande att Lindabs kunder får vara först med ventilationsprodukter i fossilfritt stål.”, säger Ola Ringdahl, VD och Koncernchef för Lindab.

”Lindab har som syfte att skapa ett bättre klimat, dels genom att bidra till bättre inomhusklimat med våra produkter, dels genom att bidra till ett bättre globalt klimat genom att arbeta på ett hållbart sätt. Stål har stor miljöpåverkan och att vara del av utvecklingen av fossilfritt stål är en av våra viktigaste hållbarhetsaktiviteter. Vi går in som volymgarant och gör därmed projekten möjliga att genomföra. Att vi nu är det första ventilationsbolaget i världen som kan erbjuda fossilfria produkter gör mig mycket stolt”, säger Matilda Isaksson, Group Sustainability Manager för Lindab.  

Kontakt

Ola Ringdahl
VD och Koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Matilda Isaksson
Group Sustainability Manager
E-post:
matilda.isaksson@lindab.com
Mobil: +46 (0) 72 353 44 61

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 12 366 MSEK år 2022 och är etablerad i 20 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 53 procent av försäljningen 2022, Västeuropa för 34 procent, Centraleuropa för 12 procent och Övriga marknader för 1 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Prenumerera

Dokument & länkar