Valberedning utsedd i Lindab

Report this content

Härmed meddelas att styrelsens ordförande Peter Nilsson i enlighet med beslut på årsstämman, i samråd med bolagets tre största ägare har utsett en valberedning.

I denna ingår:

 

  • Per Trygg, utsedd av Lannebo Fonder
  • Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International AB (publ)

 

Per Colleen har utsetts till valberedningens ordförande.

 

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2022 års årsstämma avseende bl. a:

 

  • val av ordförande för stämman
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
  • sammansättning av valberedning inför årsstämma 2023

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@lindab.com eller brev till "Lindabs Valberedning, Ola Ranstam, Lindab International AB, 269 82 Båstad".

 

Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2021 offentliggöra datum för årsstämma 2022.

 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman som beräknas ske i slutet av mars månad 2022.

__________________

Kontakt:

Per Colleen
Valberedningens ordförande
Telefon: 08-787 75 00

Peter Nilsson
Styrelseordförande Lindab International AB (publ)
Telefon: 0431-850 00

Ola Ranstam
Chefsjurist
Telefon: 0701-49 78 10

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.
 
Koncernen omsatte 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Prenumerera

Dokument & länkar