Förändring i Stockmanns ledningsgrupp

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.3.2018 kl. 9.00 EET

Björn Teir, Stockmanns direktör för Real Estate och medlem av ledningsgruppen, har meddelat att han lämnar Stockmann för att ha en ny position utanför bolaget. Björn Teir har ansvarat för Stockmanns fastighetsaffärsverksamhet sedan november 2014 då han började på bolaget. Han ansvarar för enheten, inkluderande investeringsfastigheternas försäljningsprocesser, tills han lämnar Stockmann efter sommaren 2018.

”Jag vill tacka Björn för hans betydande insatser i att grunda Stockmanns Real Estate-enhet. Han har varit en nyckelperson vid implementeringen av Stockmanns nya strategiska riktning genom att utveckla våra fastigheter och introducera flera nya partners vilka kompletterar utbudet till våra kunder”, säger Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Björn Teir, direktör, Real Estate, tel. +358 50 553 5108

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Prenumerera