Stockmanns ekonomiska översikt, förvaltningsöversikt och ersättningsrapport för år 2020 har publicerats

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslut och verksamhetsberättelse 11.3.2021 kl. 15.00 EET

Stockmann har publicerat sin ekonomiska översikt för år 2020, som inkluderar styrelsens verksamhetsberättelse, koncernens bokslut, moderbolagets bokslut och revisionsberättelsen, sin förvaltningsöversikt för år 2020 samt sin ersättningsrapport för år 2020.

Den ekonomiska översikten, förvaltningsöversikten och ersättningsrapporten finns som pdf-bilagor till detta meddelande. Stockmannkoncernens årsrapportering för år 2020 publiceras i sin helhet under vecka 11.

Närmare information:
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia