Stockmanns resultatinformation år 2021

Report this content

STOCKMANN Oyj Abp, Finansiell kalender 11.1.2021 kl. 11.00 EET

Stockmanns bokslutskommuniké för år 2020 publiceras den 5 mars 2021. Bolagets bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 11.

Den ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 7 april 2021.

Delårsrapporterna för år 2021 publiceras enligt följande:
- delårsrapporten för januari–mars den 30 april 2021
- halvårsrapporten för januari–juni den 23 juli 2021
- delårsrapporten för januari–september den 29 oktober 2021

Resultatinformationen publiceras uppskattningsvis kl. 8.00 respektive dag på finska, svenska och engelska. Stockmann följer en 30 dagars tyst period före publiceringen av resultatinformationen.

Närmare information:
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Prenumerera