Lindex delårsrapport första kvartalet 2002_2003

Report this content

Lindex delårsrapport för första kvartalet 1 september 2002-30 november 2002 Lindex underskott i Tyskland fortsätter att minska · Försäljningen steg under det första kvartalet med 6,0 (9,7) procent till 1 365 (1 287) Mkr, men utvecklades sämre än marknaden. · Bruttomarginalen förstärktes under det första kvartalet och ökade till 59,6 (56,4) procent. · Resultatet efter finansiella poster minskade till 80 (101) Mkr och rörelseresultatet minskade till 82 (97) Mkr. Resultatet belastades av engångskostnader uppgående till 10 Mkr. · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 199 (197) Mkr. · Fortsatta resultatförbättringar i Tyskland. Ytterligare två butiker nådde break-even. Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 317 butiker på den nordiska marknaden och 33 i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige varav 10 drivs som franchisebutiker. Koncernens affärsområden är damkonfektion, damunderkläder och barnkläder. För ytterligare information kontakta: Jörgen Johansson, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 322-777 02 Mobil: +46 (0) 70-594 21 22 Peter Andersson, Ekonomi- och finanschef Tel: +46 (0) 322-778 50 Mobil: +46 (0) 70-584 44 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar