Avtal för riskkapitalfonder

Avtal för riskkapitalfonder Svenska fondavtal skiljer sig från de europeiska på flera väsentliga punkter. Detta visar en unik analys som Linklaters Advokatbyrå genomfört. På en rad områden har de svenska investerarna sämre villkor än investerarna i övriga Europa. Ofta saknas t ex möjlighet för investerare i svenska fonder att avsluta den kanske tioåriga fonden mot en viss ersättning, utan att några särskilda skäl föreligger. På andra områden, t ex vad gäller vinstdelningsberäkning, har svenska investerare drivit fram en hårdare praxis i Sverige än vad som gäller i resten av Europa. Detta kan vara avgörande för riskkapitalbolagen att känna till för att kunna resa kapital bland svenska investerare. - Den snabba tillväxten på den svenska riskkapitalmarknaden i slutet av 90-talet avspeglar sig i villkoren för de svenska fonderna. Hårddraget kan man säga att det fanns mer investeringsvilligt kapital än investeringsobjekt. Detta skapade en gynnsam marknad för riskkapitalbolagen. I Sverige var boomen kraftigare än i övriga Europa vilket försämrade investerarnas förhandlingsposition, säger advokat Jens Bengtsson som är ansvarig för analysen. Analysen omfattar villkoren i över 100 fondavtal, ~40 svenska och ~60 europeiska. Resultaten visar att de svenska fonderna på många områden ger investerarna sämre villkor än vad de europeiska fonderna gör. På ett par punkter var däremot de svenska fonderna bättre för investerarna. Exempelvis har de svenska fonderna, till skillnad från de europeiska, oftast ingen catch-up-klausul i sin vinstdelningsberäkning. Catch-up klausuler kan urholka investerarnas vinstandel i fonderna. - Riskkapitalbolag som vänder sig till svenska investerare bör känna till skillnaderna i synsätt på de olika marknaderna. Det gäller för riskkapitalbolagen att förstå hur investerarna tänker, för att kunna resa kapital i en allt tuffare marknad. Många svenska institutionella investerare tittar inte ens på fonder som har en catch-up-klausul i sin vinstdelningsberäkning, säger Jens Bengtsson. - Den trend vi tycker oss se på marknaden är att de svenska och europeiska villkoren närmar sig varandra, avslutar Jens Bengtsson. Analysen har sammanfattats i en "Market Practice Guide" som kan användas av såväl fondförvaltare som investerare. Som ett led i renodlingen av den internationella profilen har Linklaters Lagerlöf i Sverige bytt namn till Linklaters. För mer information, kontakta: Advokat Jens Bengtsson, Linklaters Advokatbyrå, tel: 08 - 665 66 19, mobil: 070 - 326 66 19. E-post: jens.bengtsson@linklaters.com Informationschef Malin Thalin, Linklaters Advokatbyrå; tel: 08-665 67 85, mobil: 070-326 67 85. E-post: malin.thalin@linklaters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Linklaters är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå som hjälper världens ledande företag och finansiella institutioner i deras viktigaste affärer och transaktioner. Linklaters består av över 2600 jurister med kontor i alla stora affärs- och finanscentra.

Dokument & länkar