Bästa rådgivare första kvartalet 2003 tillkännagiven

Bästa rådgivare första kvartalet 2003 tillkännagiven Linklaters är den svenska advokatbyrå som lyckats bäst på den nordiska marknaden under första kvartalet i år. Detta står klart sedan Thomson Financial, det kanske mest ansedda rankinginstitutet, i dagarna tillkännagav rankinglistorna för Mergers & Acquisitions (företagsfusioner och förvärv). Linklaters behåller därmed sin marknadsledande position från 2002, då advokatbyrån toppade samtliga rankinglistor på området. - På dagens marknad finns inga genvägar, klienterna väljer den advokatbyrå som bäst kan driva projekt och se till att de leder till önskat resultat. Linklaters har under en längre tid byggt upp kapacitet för att kunna hantera större transaktioner på ett för klienter så fördelaktigt sätt som möjligt, och detta gäller särskilt transaktioner som berör flera jurisdiktioner. Resultatet är att vi deltar i de stora transaktioner som förekommer på marknaden, säger advokat Martin Börresen, ansvarig för Linklaters nordiska M&A-verksamhet. Under första kvartalet 2003 genomförde Linklaters sex stora transaktioner till ett totalt värde av omkring 10 miljarder kronor. Detta visar på en total marknadsandel om knappt 16 % i Norden. Ingen annan advokatbyrå i Sverige kom i närheten av detta. - Vi ser detta som ett kvitto på vår unika förmåga att koordinera och genomföra multi-jurisdiktionella M&A-transaktioner. Även vår satsning på den svenska marknaden och våra goda relationer med svenska och internationella investmentbanker har bidragit, säger Martin Börresen. I det rådande ekonomiska klimatet, med väsentligt färre större transaktioner än vanligt, är det ännu viktigare att erbjuda klienterna något unikt. Linklaters internationella kompetens och multi- jurisdiktionella lösningar, är lika viktiga som satsningen på våra kunskapssystem. Kunskapssystem, eller "Know-how", är relativt nytt i Sverige och innebär att den kunskap våra jurister och advokater besitter inom olika juridiska områden och inom branschområden, systematiseras och sprids. Klienterna får därmed tillgång till kvalitetssäkrade produkter som är anpassade till just deras förhållanden. Som ett led i renodlingen av den internationella profilen har Linklaters Lagerlöf i Sverige bytt namn till Linklaters. För mer information, kontakta: Advokat Martin Börresen, Gruppchef M&A Corporate, Linklaters Advokatbyrå; tel: 08-665 66 98. Mobil: 070-326 66 98. E-post: martin.borresen@linklaters.com Malin Thalin, Informationschef, Linklaters Advokatbyrå, tel 08-665 67 85, mobil: 070-326 67 85. E-post: malin.thalin@linklaters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Linklaters är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå som hjälper världens ledande företag och finansiella institutioner i deras viktigaste affärer och transaktioner. Linklaters består av över 2600 jurister med kontor i alla stora affärs- och finanscentra.

Dokument & länkar