Hög aktivitet men förändrade drivkrafter på den nordiska M&A-marknaden

Nordiska storföretag räknar med en fortsatt hög aktivitet de kommande 12 månaderna och deras M&A-planer är relativt opåverkade av den finansiella oron. Företagens förvärvsaptit är tilltagande men planerna på försäljningar avtar. Drivkrafterna till affärer har ändrats, från tidigare år då fokus var att nå nya marknader till i år då syftet primärt är att komplettera produktportföljer och öka intäkter. Detta visar Linklaters årliga Gallupundersökning där finanschefer och ansvariga för M&A på 73 nordiska large cap-företag deltagit.

TNS Gallups undersökning visar på en fortsatt hög M&A-aktivitet hos de största nordiska företagen. Hela 72 procent av företagen förväntar sig att köpa bolag värda minst 5 miljoner Euro de kommande 12 månaderna. Andelen har sjunkit något jämfört med förra året då motsvarande siffra var 80 procent. Enligt undersökningen sker det en förskjutning från tidigare år med en högre andel företag som överväger att enbart köpa eller lägga bud än företag som vill sälja. 33 (27) procent anger att de planerar förvärv medan 39 (51) procent planerar både köp och försäljningar.

Anmärkningsvärt är att en hög andel nordiska storföretag inte låter finansiell oro påverka deras M&A planer. Hela 69 procent menar att den rådanden situationen inte påverkar planerna, medan 19 procent säger att man kommer att avvakta. Däremot visar undersökningen att drivkrafterna för att genomföra förvärv ändrats sedan förra året. Syftet är nu snarare att komplettera produktportföljer och öka intäkterna, jämfört med förra året då den primära drivkraften var att nå nya marknader.

– Undersökningen visar att trots rådande turbulens på den globala finansmarknaden är aktiviteten och förvärvsaptiten i Norden hög. Nyligen offentliggjorda bud och förvärv visar att regionen har en aktiv och fungerande marknad, med stora gränsöverskridande affärer både in och ut ur Norden. Den främsta hämskon är nu gapet mellan säljares förväntade pris och köparnas betalningsvilja. Detta gäller i synnerhet för privata transaktioner med finansiella sponsorer, säger Peter Högström, vd och managing partner på Linklaters.

Företagens förväntningar framöver är tvetydiga. Samtidigt som de egna planerna är relativt höga tror man på en avtagande aktivitet generellt på marknaden och i sin bransch de kommande 12 månaderna. Bland dem som planerar affärer är intresset för gränsöverskridande förvärv fortsatt högt. Störst intresse får den europeiska marknaden utanför Norden, 66 procent, medan företagens förvärvsplaner inom Norden minskat betydligt, från 69 till 45 procent.

Syftet med TNS Gallup årliga oberoende undersökning på uppdrag av advokatbyrån Linklaters är att mäta nivån på M&A aktitiveter bland noterade nordiska företag. Närmare 73 finanschefer och ansvariga för M&A vid Nordens största börsnoterade företag på OMX Nordic Lage Cap i Sverige, Danmark, Norge och Finland deltog i undersökningen. Inom segmentet Nordic Large Cap presenteras nordiska bolag med ett börsvärde på över en miljard euro. Rapporten från undersökningen med resultaten i sin helhet finns tillgänglig på www.linklaters.se

Dokument & länkar