Linklaters ökar på en svag marknad

Linklaters ökar på en svag marknad Linklaters Advokatbyrå ökade sin omsättning med över tio procent under det senaste räkenskapsåret, som slutade den 30 april 2003. Vi har ökat vår marknadsandel i ett ekonomiskt klimat som inneburit väsentligt färre publika och privata transaktioner än normalt, säger advokat Rolf Johansson, VD för Linklaters svenska verksamhet. Det är vår förmåga att på ett effektivt sätt koordinera och genomföra komplexa affärer i Sverige och i internationella sammanhang som leder till denna framgång. Vår strategiska inriktning, att fokusera på affärsmässiga juridiska lösningar i komplexa transaktioner och finansieringar, visar sig vara rätt, säger Rolf Johansson. En viktig framgångsfaktor är vår integrerade internationella organisation som på ett effektivt sätt främjar samarbetet i projektteam över landsgränser och kompetensområden. En annan framgångsfaktor är de kunskapssystem som Linklaters under en längre tid byggt upp. En professionell hantering och utveckling av "Know- how" är relativt nytt i Sverige. Det innebär att den kunskap, som våra advokater och jurister utvecklar inom olika juridiska områden och inom branschområden, systematiseras och sprids i organisationen. Detta effektiviserar vårt arbete och våra klienter får tillgång till kostnadseffektivt producerad och kvalitetssäkrad rådgivning som är anpassad till de särskilda förutsättningar som råder för den enskilda affären. Framgångarna understryks av att Linklaters var den byrå som rankades högst i Sverige, bland annat av Thomson Financial, under den aktuella perioden. Som ett led i renodlingen av den internationella profilen har Linklaters Lagerlöf i Sverige bytt namn till Linklaters. För mer information, kontakta: Advokat Rolf Johansson, VD, Linklaters Advokatbyrå; tel: 08-665 66 27, mobil: 070-557 76 12. E-post: rolf.johansson@linklaters.com Malin Thalin, Informationschef, Linklaters Advokatbyrå, tel 08-665 67 85, mobil: 070-326 67 85. E-post: malin.thalin@linklaters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/12/20030512BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Linklaters är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå som hjälper världens ledande företag och finansiella institutioner i deras viktigaste affärer och transaktioner. Linklaters består av över 2600 jurister med kontor i alla stora affärs- och finanscentra.

Dokument & länkar