Toppar ligan

Toppar ligan Linklaters Advokatbyrå toppar rankinglistorna, "league tables", för företagsförvärv och fusioner i Norden de tre första kvartalen 2003. Rankinglistorna baseras på antal och värde av de företagsförvärv och fusioner som förekommit på marknaden. - Vårt fokus på komplexa transaktioner, ofta med internationella inslag, efterfrågas i allt högre grad av både svenska och internationella företag och investmentbanker. Det är extra glädjande att se vi lyckas även när aktiviteten på marknaden är så låg som den har varit de senaste två åren, säger advokat Martin Börresen, ansvarig för Linklaters nordiska M&A-verksamhet. Under tredje kvartalet har Linklaters biträtt i 21 avslutade nordiska transaktioner till ett totalt värde av nära 5 miljarder US dollar. Detta ger en total marknadsandel om 31,8 procent av den nordiska marknaden för företagsförvärv och fusioner. Linklaters toppar Thomson Financials rankinglistor kvartal 1, 2 och 3 i år. Därmed behåller Linklaters sin marknadsledande position från 2002, då advokatbyrån toppade samtliga rankinglistor på området. Vi ser detta som ett kvitto på att klienter väljer den advokatbyrå som bäst kan driva projekt och se till att de leder till önskat resultat. Vi ser också att andelen transaktioner som berör Sverige och ett eller flera andra länder ökar. I de internationella transaktionerna kommer ingen av våra konkurrenter i Sverige i närheten av vår kapacitet, säger advokat Martin Börresen. Linklaters har under en längre period satsat särskilt på kunskapssystem och på utveckling och systematisering av branschkunskap. Detta ger klienter kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar i deras viktigaste affärer och transaktioner. Bifogat Thomson Financials rankinglistor för tredje kvartalet 2003, och Thomsons pressrelease och rankinglistor för 2002. För mer information, kontakta: Advokat Martin Börresen, Gruppchef M&A Corporate, Linklaters Advokatbyrå; tel: 08-665 66 98. Mobil: 070-326 66 98. E-post: martin.borresen@linklaters.com Malin Thalin, Informationschef, Linklaters Advokatbyrå, tel 08-665 67 85, mobil: 070-326 67 85. E-post: malin.thalin@linklaters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00450/wkr0002.pdf Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00450/wkr0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00450/wkr0004.pdf Bilaga

Om oss

Linklaters är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå som hjälper världens ledande företag och finansiella institutioner i deras viktigaste affärer och transaktioner. Linklaters består av över 2600 jurister med kontor i alla stora affärs- och finanscentra.