"Het linje" för gryningsräder

Report this content

"Het linje" för gryningsräder Kartellbekämpning får allt högre prioritet hos både Europeiska kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter. En av de svåraste utmaningarna vid en gryningsräd är att säkerställa ett snabbt och samordnat agerande. Linklaters samlade expertis har inrättat en särskild "het linje" som ger klienter direktkontakt med olika team i hela Europa. Konkurrensmyndigheternas ökade fokus på kartellbekämpning har stor praktisk betydelse. Bara under år 2001 utfärdade kommissionen böter till ett högre belopp än totala beloppet av samtliga böter som tidigare utfärdats. För att ge företagen en möjlighet att förstå och hantera denna utveckling lanserar Linklaters ett nytt europeiskt program för gryningsräder. Programmet ger svenska och utländska företag direktkontakt med gryningsrädsexperter vid advokatkontor över hela Europa. Advokat Kent Karlsson, som leder Linklaters gryningsrädprogram i Sverige, säger: "En gryningsräd kommer ofta snabbt och oväntat för företaget, som i det närmaste lamslås av processen som de ofta upplever som ganska brutal. Under de senaste åren har Europeiska kommissionen och Konkurrensverket genomfört ett allt större antal gryningsräder i Sverige. Linklaters klienter garanteras genom vårt gryningsrädsprogram ett snabbt och konsekvent agerande, i Sverige och i resten av Europa. Dessutom kommer vår 'heta linje' att göra det möjligt för våra klienter i Sverige att på några sekunder komma i kontakt med experter vid Linklaters kontor över hela Europa". Trots sina framgångar på senare år anser kommissionen att den inte har tillräckliga maktmedel vid sina undersökningar. Som en del av moderniseringen av konkurrensreglerna eftersträvar kommissionen därför att få utökade undersökningsbefogenheter. Undersökningar av misstänkta karteller berör ofta flera länder. För att lansera det europeiska programmet för gryningsräder kommer Linklaters att genomföra ett antal seminarier som på ett praktiskt sätt visar hur företag bör agera vid en gryningsräd. Seminarier kommer under hösten att genomföras i Bryssel, Lissabon, London, Stockholm och Madrid. I Stockholm kommer seminariet att äga rum den 20 november på Victory Conference i Gamla Stan. Den som är intresserad av att delta vid något av seminarierna kan anmäla sig via e-post till dawn.raid.belgium@linklaters.com för ytterligare information. För mer information, kontakta: Kent Karlsson, Gruppchef EU & Konkurrensrätt, Linklaters Advokatbyrå, tel: 08 - 665 66 08, mobil: 070 - 326 66 08. E-post: kent.karlsson@linklaters.com Malin Thalin, Informationschef, Linklaters Advokatbyrå; tel: 08-665 67 85, mobil: 070-326 67 85. E-post: malin.thalin@linklaters.com Som ett led i renodlingen av den internationella profilen har Linklaters Lagerlöf i Sverige bytt namn till Linklaters. En lista med specialister på gryningsräder vid vart och ett av Linklaters kontor i Europa bifogas. Linklaters ledare för det europeiska gryningsrädsprogrammet: Kent Karlsson Sverige: Tel: +46 8 665 66 00 Strandvägen 7A Fax: +46 8 665 68 83 Box 5402 Mobile: SE-11484 Stockholm email: kent.karlsson@linklaters.com Belgien: Johan Ysewyn Rue Brederode 13 Tel: + 32 2 505 0342 B-1000 Brussels Fax: +32 2 501 9494 Mobile: + 32 478 991 296 email: johan.ysewyn@linklaters.com Frankrike: Olivier d'Ormesson 25 rue de Marignan Tel: [+33 1 56 43 56 43] F-75008 Paris Fax: [+33 1 43 59 41 96] Mobile: email: olivier.dormesson@linklaters.com Italien: Alberto Pera Via delle Quattro Tel: +39 06 47 87 51 Fontane, 20 Fax: +39 06 48 71 101 I-00184 Rome Mobile: email: alberto.pera@linklaters.com Portugal: Carlos Pinto-Correia Avoneda Fontes Tel: +351 21 864 00 15 Pereira de Melo 14-15 Fax: +351 21 864 00 01 1050-121 Lisbon Mobile: email: carlos.correia@linklaters.com Spanien: Silvia Perez-Navarro Calle Zurbaràn, 28 Tel: +34 91 399 60 28 E-28010 Madrid Fax: +34 91 399 60 01 Mobile: email: silvia.perez- navarro@linklaters.com Storbritannien: Tony Morris One Silk Street Tel: +44 20 7456 3416 London EC2Y 8HQ Fax: +44 20 7456 2222 Mobile: +44 (0)7802 762886 email: tony.morris@linklaters.com Tyskland: Dirk Schroeder Hohenstaufenring 62 Tel: +49 221 20 91 301 D-50674 Cologne Fax: +49 221 20 91 435 Mobile: email: dirk.schroeder@linklaters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00350/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00350/wkr0004.pdf

Dokument & länkar