Rekordmånga nya sångare till 45-årig manskör-jubilar

Linköpings studentsångare är en av Sveriges bästa manskörer med allt från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och lättsamma studentikosa upptåg. Varje år rekryteras nya sångare och i år, lagom till 45-årsjubileet, är det mer än dubbelt så många antagna jämfört med föregående år. 

-       Det känns extra kul att intresset varit så stort i år till vår kör, speciellt med tanke på att andelen sjungande pojkar och män generellt minskar i de svenska körerna. Redan innan provsjungningsdagen hade vi tio nya sökande och totalt har vi tagit in tretton nya sångare, det största antalet sett över de senaste tio åren, säger Christina Hörnell, dirigent i Linköpings studentsångare.

Linköpings studentsångare är en akademisk manskör som startade 1972 på dåvarande Linköpings Högskola, under namnet Lihkören. 2011 bytte kören namn till Linköpings studentsångare för att knyta an till den svenska manskörstraditionen. Linköpings studentsångare är aktiva i förnyelsearbetet av den musikaliska repertoaren för manskör och jobbar också aktivt för att stärka banden mellan unga sångare och den moderna manskörs – och studentsångartraditionen. Kören är en naturlig mötesplats för män inom olika branscher, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Idag består kören av 67 körmedlemmar i åldrarna 18 – 63 år, blandat studenter och yrkesverksamma.

-       Kören handlar inte bara om sång, utan är också ett socialt forum. Vägar korsas som förmodligen aldrig hade mötts annars, och sångarna kan umgås med varandra på lika villkor över generationsgränser, säger Christina.

45-årsjubileet firas med en storslagen konsert den 21 oktober kl. 16 i Missionskyrkan i Linköping. Det bjuds på allt från glömda pärlor till hisnande nymodigheter och väldiga körstycken lämpliga för en 45-åring. 

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Hörnell, dirigent Linköpings studentsångare
070-089 69 22
christina.hornell@liu.se

Linköpings Studentsångare vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden tillsammans med ett aktivt jämställdhetsarbete. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och studentikosa stycken. Studentsångarna bildades 1972 under namnet Lihkören, och verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet och modern manskörskonst genom regelbundna konserter och turnéer, både i Sverige och utomlands.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar