Tre linköpingskörer får stipendium från Fine-fonden

Report this content

Nu är det klart att Den akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare och Linköpings Studentspex tilldelas årets stipendium från Fine-fonden. Bidraget ska främja musiklivet på Linköpings Universitet och stötta musikaliska arrangemang 2022.

– Den akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångare och Linköpings Studentspex bidrar alla tre till ett rikt musikliv med både kreativ höjd och hög kvalitet. De är värdiga stipendiater. Vi ser fram emot bra konserter och studentspex kommande år, säger, Hans Lundgren.

Fine-Fonden, eller Hans Lundgrens stipendiefond, har sedan 2019 årligen delat ut stipendier för att främja konstnärlig kvalitet vid musikaliska evenemang på Linköpings Universitet (LiU). Stipendiet vänder sig till föreningar eller enskilda arrangörer av musikaliskt evenemang för att främja det offentliga akademiska musiklivet vid Linköpings Universitet och bidra till att höja den konstnärliga kvaliteten.

Fördelning av Fine-fonden 2021:

5.000 kr tilldelas Den akademiska damkören Linnea för musikaliskt evenemang i damkörfestival under jubileumsåret 2022.

5.000 kr tilldelas Linköpings Studentsångare för att täcka kostnader för regissör/koreograf i samband med jubileumskonsert oktober 2022.

10.000 kr tilldelas Linköpings Studentspex för att täcka kostnader för engagemang av professionell logoped i syfte att höja musikalisk kvalitet hos sjungande skådespelare i studentspexet 2022.

Mer om Fine-fonden

Tidigare Director Musices vid Linköpings Universitet, Hans Lundgren, tog 2014 initiativet till en stipendiefond för främjande av musiklivet vid LiU. Fonden ska genom att dela ut bidrag till föreningar eller enskilda arrangörer stödja det offentliga akademiska musiklivet vid Linköpings Universitet. Fonden förvaltas av Linköpings Studentsångare och beslut om stipendium fattas av en fondstyrelse med representanter från flera olika musikföreningar vid LiU. Stipendiet delas ut minst en gång årligen till av fondstyrelsen utvald(a) stipendiat(er).

Läs mer på: https://www.lkss.se/stipendium

För mer information, vänligen kontakta:

Niclas Fock, ordförande Fine-fonden, samt ordförande Linköpings Studentsångare
0722-24 22 84
fockniclas@gmail.com

Linköpings Studentsångare vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden tillsammans med ett aktivt jämställdhetsarbete. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och studentikosa stycken. Studentsångarna bildades 1972 under namnet Lihkören, och verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet och modern manskörskonst genom regelbundna konserter och turnéer, både i Sverige och utomlands.

Taggar:

Dokument & länkar