Linxons första svenska transformatorstation i drift

Report this content

Uppgraderingen av den nyckelfärdiga transformatorstationen Storfinnforsen 400/130 kV är nu klar och stationen har körts igång. Denna utbyggnad av den befintliga stationen kommer att hjälpa kunden, E.ON Energidistribution AB och nätägaren Svenska kraftnät, att ansluta ökade mängder vindkraft från flera omkringliggande vindkraftparker till Storfinnforsen och elnätet i norra Sverige.

Byggplatsen är belägen vid Storfinnforsens kraftstation, nära Ramsele i Västernorrlands län.  Arbetet utfördes med befintligt ställverk i drift, vilket begränsade antalet tillfällen då den nya utrustningen kunde kopplas in. Nybyggnationen uppfördes också under vintertid, vilket är extra utmanande. Genom framgångsrikt samarbete mellan Linxon, E.ON och Svenska kraftnät kunde arbetet ske utan störningar för elnätskunderna.

Leveransen från Linxon består av installationen av ett nytt dubbelbrytarfack för en 400 kV transformator, tre nya dubbelbrytarfack 130 kV för transformatorn, en utgående linje samt ett kondensatorbatteri för stabilisering av nätet. Projektet inkluderar även konstruktion och leverans av kontroll- och skyddssystem samt bygg- och installationsarbeten.

“Detta var det första kontraktet vi vann i Sverige under namnet Linxon. Vi är mycket glada över att genom resultat kunna visa hur detta unika företag levererar teknik från Hitachi ABB Power Grids och projektexpertis hämtad från SNC-Lavalin. Så skapar vi värde för våra kunder", säger Frédéric Tréfois, vd för Linxon.

“Storfinnforsen är den första stationen Linxon spänningssätter i Sverige och jag är stolt över att se hur effektivt vårt team har lyckats leverera detta projekt, och att vi möter alla förväntningar", säger Ingela Hålling, vd för Linxon i Sverige.

Linxon påbörjade sin verksamhet i september 2018. Företaget levererar nyckelfärdiga elektriska högspänningsstationer för växelspänning (AC) inom segmenten förnybar och konventionell kraftgenerering, krafttransmission och transport. Dessa stationer möjliggör effektiv och tillförlitlig överföring och kraftdistribution av elektricitet. I stationen finns kontrollsystem som skyddar nätet från strömavbrott och möjliggör tillförlitlig tillgång till el.

För mer information:

Kristina Holmström Matses
Kommunikationschef
070-608 30 17
Comms@Linxon.com

Om Linxon

Vi kombinerar Hitachi ABB Power Grids djupa teknologiska kunskap med SNC-Lavalins expertis inom projektledning, och har skapat ett företag helt ägnat åt transformatorstationer. Som ett av de ledande ingenjörsföretagen hjälper vi våra kunder med nyckelfärdiga lösningar inom områdena krafttransmission, förnybar energi och transport. Som enda kontaktpunkt kombinerar vi den sammanlagda kunskapen hos våra leverantörer så att kunden drar nytta av effektiva lösningar, ökad industriell produktivitet och en lägre miljöpåverkan. Vi arbetar för att skapa energilösningar som möjliggör hållbara elnät. linxon.com

Prenumerera

Media

Media