Lipidor AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

Report this content

STOCKHOLM, den 28 april 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida lipidor.se samt i form av bifogad pdf.

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 28 april 2022, klockan 15.30 (CEST). 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)
VD, Ola Holmlund
Telefon: +46 (0) 725-07 03 69
E-post:
ola.holmlund@lipidor.se
Svärdvägen 13
182 33 Danderyd

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm
Hemsida:
www.penser.se

Om Lipidor AB

Lipidor AB (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, acne vulgaris, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar