• news.cision.com/
  • Lipidor/
  • Lipidor lämnar in en ny patentansökan och utökar samarbetet med Cannassure om medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi

Lipidor lämnar in en ny patentansökan och utökar samarbetet med Cannassure om medicinska cannabisprodukter baserade på Lipidors AKVANO[®]-teknologi

Report this content

Stockholm den 29 oktober 2021 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att samarbetsavtalet med Cannassure Therapeutics har utvidgats och omfattar en ny patentfamilj i vilken nya innovativa topikala AKVANO® kompositioner ingår. Lipidor har lämnat in en ny patentansökan till den europeiska patentmyndigheten (European Patent Office, EPO) den 25 oktober 2021.

Tidigare i år tecknade Lipidor ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics för utnyttjandet av Lipidors patentskyddade drug delivery-teknologi AKVANO® i topikala medicinska cannabisprodukter och programmen utvecklas enligt förväntningar. Cannassure Therapeutics planerar att ansöka om godkännande för att genomföra kliniska Fas I/IIa-studier med medicinska cannabisprodukter för behandlingar av psoriasis och smärta under 2022. Resultaten från studierna förväntas under första halvåret 2023.

Det svenska forskningsbolaget Lipidor AB och Cannassure Therapeutics Ltd., ett israeliskt kommersiellt medicinskt cannabisbolag vars verksamhet inkluderar hela den medicinska cannabisvärdekedjan, meddelar att programmen för de medicinska cannabisprodukterna utvecklas som förväntat. Ytterligare prekliniska data bekräftar de potentiella fördelarna med att använda AKVANO® för cannabinoider. Nästa milstolpe är att lämna in studieprotokollen till den israeliska läkemedelsmyndigheten för deras granskning och godkännande. Cannassure Therapeutics bedömning är att kunna ansöka om godkännande för att genomföra en klinisk Fas I/IIa-studie med en medicinsk cannabisprodukt för behandling av psoriasis under första kvartalet 2022 samt för en klinisk Fas I/IIa-studie för behandling av smärta under andra halvåret 2022. Avhängt godkännande och slutförandet av studierna förväntas resultaten från de kliniska studierna under första halvåret 2023.

I linje med Lipidors strategi ser bolaget kontinuerligt över och arbetar för att ytterligare stärka och utöka patentskyddet för AKVANO®-teknologin. Baserat på ny IP (immateriell äganderätt) har samarbetsavtalet med Cannassure Therapeutics utvidgats till att omfatta en ny patentfamilj i vilken nya innovativa topikala AKVANO® formuleringar ingår. Lipidor lämnade in en ny patentansökan (så kallad prioritetsansökan) till den europeiska patentmyndigheten (EPO) den 25 oktober 2021.

Det finns ett betydande medicinskt behov av topikala behandlingar för smärta och psoriasis. För båda dessa indikationer är det möjligt att använda AKVANO®-formuleringar vid utvecklingen av en beröringsfri spray som förväntas bli en mer användarvänlig behandling för patienten. Medicinska produkter baserad på cannabis är nya, har en ny verkningsmekanism, är säkra och tolereras väl samt har potential att förbättra livskvaliteten för patienter som inte får tillräcklig lindring av befintliga produkter på marknaden.

- Det är glädjande att Cannassure Therapeutics program, som är baserade på Lipidors AKVANO®-teknologi vid utvecklingen av topikala medicinska cannabisprodukter, gör framsteg. Vi är dessutom glada över att utvidga omfattningen av samarbetsavtalet med Cannassure då det exklusiva licensavtalet representerar en betydande kommersiell potential för Lipidor och är en viktig extern validering av vår unika formuleringsplattform som visar att även cannabinoider kan inkorporeras i AKVANO® på ett bra sätt. Vi har en stor tilltro till Cannassure och vi har höga förväntningar på partnerskapet vars mål är att nya innovativa produkter så snabbt som möjligt ska kommersialiseras, säger Ola Holmlund, vd för Lipidor AB.

Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och covid-19 följer Lipidor händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Covid-19-pandemin har till dags dato haft begränsad effekt på Lipidors verksamhet, men bolaget kan komma att behöva revidera sina tidsplaner om pandemin blir långvarig.

Initieringen av de kliniska studierna och tidplanen för de förväntade resultaten är föremål för godkännande av den israeliska cannabisenheten och israeliska läkemedelsmyndigheten.

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 14.45 CEST.

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: 072 50 70 369
E-post:
ola.holmlund@lipidor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Telefon: 08-463 80 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Om AKVANO®

AKVANO® är en innovativ vattenfri och spraybar teknologi för formulering av läkemedel och i synnerhet lämplig för lokal applicering på exempelvis huden. AKVANO® är uppbyggd av noga utvalda lipider som tillsammans med ett flyktigt lösningsmedel utgör bärare av utvalda aktiva substanser. Genom att kombinera olika lipider kan AKVANO® optimeras för att önskad funktion av aktiva komponenter i formuleringen ska uppnås. Vid applicering på huden evaporerar lösningsmedlet och ett tunt lipidskikt bildas på hudytan för effektiv frisättning av den aktiva substansen.

Om Lipidor

Lipidor AB (publ) (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Om Cannassure

Cannassure Therapeutics Ltd. (TASE:CSURE) utvecklar unika innovativa farmaceutiska dermatologiska formuleringar baserade på cannabinoider kombinerat med etablerade och patenterade drug delivery-teknologier för effektivare behandlingar på en marknad som är värd flera miljarder dollar. Företaget grundades av Solbar, en ledande specialist på växtextrakt med 60 års erfarenhet och ett anseende som en pålitlig leverantör till ledande internationella läkemedelsföretag inklusive Novartis, Bayer m.fl. www.cannassure.life/

Taggar: