• news.cision.com/
  • Lipidor/
  • Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021

Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar samtliga teckningsoptioner i incitamentsprogrammet 2018/2021

Report this content

Stockholm den 19 oktober 2021 Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets teckningsoptionsprogram (”LTI 2018/2021”) som riktades till vd Ola Holmlund samt senior scientist Vibhu Rinwa och som omfattar 580 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 1 – 30 oktober 2021, har avslutats och att samtliga teckningsoptioner utnyttjats. Lösenpriset uppgick till 2 kronor per aktie, vilket innebär att Lipidor genom aktieteckningen tillförs 1,16 miljoner kronor.

Den 10 september 2018 beslutade styrelsen i Lipidor med stöd av årsstämmans bemyndigande att emittera 580 000 teckningsoptioner till bolagets vd Ola Holmlund samt senior scientist Vibhu Rinwa inom ramen för ett teckningsoptionsprogram (”LTI 2018/2021”). Lipidor meddelar idag att samtliga teckningsoptioner i LTI 2018/2021 utnyttjats för teckning av nya aktier i bolaget. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 150 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner.

Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med 580 000 och antalet aktier i bolaget kommer därmed uppgå till 29 976 863 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 2 procent.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom VD:s försorg den 19 oktober 2021, klockan 16.30 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta

Ola Holmlund, VD
Telefon: 072 50 70 369
E-post:
ola.holmlund@lipidor.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Telefon: 08-463 80 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Om AKVANO®

AKVANO® är en innovativ vattenfri och spraybar teknologi för formulering av läkemedel och i synnerhet lämplig för lokal applicering på exempelvis huden. AKVANO® är uppbyggd av noga utvalda lipider som tillsammans med ett flyktigt lösningsmedel utgör bärare av utvalda aktiva substanser. Genom att kombinera olika lipider kan AKVANO® optimeras för att önskad funktion av aktiva komponenter i formuleringen ska uppnås. Vid applicering på huden evaporerar lösningsmedlet och ett tunt lipidskikt bildas på hudytan för effektiv frisättning av den aktiva substansen.

Om Lipidor

Lipidor AB (publ) (www.lipidor.se) är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade läkemedelssubstanser.

Taggar: