LIQUI MOLY riktar in sig på alternativa driftsätt

En speciell tillsats för hybridfordon och ett piktogram för märkning av motoroljor.

Oktober 2017 – Antalet registrerade fordon som drivs med alternativa drivmedel är fortfarande lågt jämfört med sådana som drivs med diesel eller bensin. De nya driftsätten revolutionerar dock bilindustrin. Även LIQUI MOLY arbetar intensivt med denna fråga och släpper nu en ny produkt på marknaden: en bränsletillsats som utvecklats speciellt för hybridbilar. Motoroljor som lämpar sig för dessa aggregat förses dessutom med ett piktogram.

I själva verket är också tillsatsen en hybrid eftersom den förenar två olika egenskaper. Den stabiliserar nämligen bränslekvaliteten och rengör insprutningssystemet. Hybridfordon drivs främst av en elmotor, förbränningsmotorn fungerar endast som assistent. Den används i regel endast i korta intervaller.
– Det leder till två problem, förklarar David Kaiser, chef för forskning och utveckling hos motoroljetillverkaren LIQUI MOLY.

I jämförelse med en konventionell diesel- eller bensinmotor blir bränslet kvar i tanken under längre tid och åldras därmed kraftigare. Ett annat problem: det bildas rester kring insprutningssystemet på grund av den oregelbundna och kortvariga driften. Den nya tillsatsen för hybridfordon hållen bränslets kvalitet på en stabil nivå, skyddar insprutningssystemet mot avlagringar och ta bort rester-
– På så sätt löser den båda problemen, säger LIQUI MOLY-experten.

Med denna innovativa produkt understryker företaget sin utvecklingsförmåga i en bransch som står inför stora omvälvningar. De närmaste 10 åren kommer att medföra större förändringar för bilbranschen än vad de senaste 100 åren har gjort. Orsaken är olika viktiga trender, bland annat elmobilitet.
– För oss innebär Made in Germany utöver kvalitet även förändring genom förnyelse. Därför har forskning alltid varit en av hörnpelarna för vår framgång, säger David Kaiser.

Företaget har arbetat med förbränningsmotorer i mer än 60 år. Med denna expertis i bakfickan var det naturligt att man fokuserade på elhybriden i fråga om alternativa framdrivningsmetoder. Tittar man på antalet registrerade fordon världen över ligger hybridbilarna på topp bland alla fordon med alternativ drift. Enliga Statista och IHS Autoinsight kommer skillnaden gentemot rena elfordon att öka markant fram till 2025.
– Vi satsar på rätt häst, betonar forskningschefen på LIQUI MOLY. Eftersom dieselmotorer är ovanliga på hybridfordon och tendensen är sjunkande, släpper vi en tillsats endast för bensinmotorer på marknaden.

Även när det gäller smörjmedel är ändringar på gång, dock endast i fråga om utseendet. Etiketterna på 1- och 5-litersdunkarna förses med ett hybridpiktogram. Det gör att förare och mekaniker enkelt kan se om en olja lämpar sig för hybridfordon. Den som vill ta det säkra före det osäkra kan få hjälp av LIQUI MOLY:s oljeguide på nätet.

”Utan skötsel uppstår problem” 

Hybridtekniken medför risker för integrerade förbränningsmotorer enligt David Kaiser på LIQUI MOLY. 

Oktober 2017 – I fordon med hybriddrift förenas två olika kraftkällor: en elmotor och en förbränningsmotor. Till skillnad mot konventionella fordon, som uteslutande drivs med bensin eller diesel, arbetar förbränningsmotorn i ett hybridfordon endast i vissa situationer och då i regel med låg belastning. David Kaiser som är chef för forskning och utveckling hos den tyska olje- och tillsatstillverkaren LIQUI MOLY förklarar vilka problem som detta innebär och hur förare och verkstäder kan undvika dem.

Hur skiljer sig kraven hos en förbränningsmotor i en hybridbil från de hos förbränningsmotorn i ett konventionellt fordon?

David Kaiser: I ett hybridbilar arbetar inte förbränningsmotorn permanent. Vid start, i stadstrafik och på korta sträckor hämtas energin från en elmotor. Förbränningsmotorn kopplas endast in på längre sträckor, från och med medelhöga hastigheter och om batterierna är tomma. Sammantaget är det en mycket ensidig körprofil.

Långa sträckor innebär väl mindre slitage än korta sträckor?

David Kaiser: Det stämmer. I jämförelse med vanliga bilar har hybridbilar en betydligt kortare räckvidd och fördelarna kan utnyttjas på korta och medellånga körsträckor. Förbränningsmotorn används därför endast i korta intervaller. Det är bra för miljön, men dåligt för motorn.

Varför?

David Kaiser: På grund av att hybrider har lägre bränsleförbrukning blir bränslet kvar i tanken under längre tid och åldras därmed kraftigare. Egenskaperna hos otto- och dieselbränslen förändras vid kontakt med luft respektive syret som luften innehåller, samt vid fukt och onormala temperaturer. Det försämrar kallstarts- samt köregenskaperna under den för hybridbilar längre varmkörningsfasen. Detta i sin tur medför även en naturlig oxidation och åldring hos bränslet. Oxidation uppstår när bränslet tillförs syre och kan leda till att det bildas rester. Sammantaget försämrar detta bränslets egenskaper. I extrema fall kan motorn sluta fungera helt.

Hur kan föraren förebygga detta?

David Kaiser: Kvaliteten på bränslet kan stabiliseras med hjälp av tillsatser. LIQUI MOLY har tagit fram en sådan tillsats speciellt för hybridfordon. En av tillsatsens uppgifter är att bromsa bränslets åldringsprocess och därmed hålla kvaliteten på en stabil nivå,

Kan de rester som du nämnde orsaka problem i tanken?

David Kaiser: Förutsättningarna för en välfungerande motor är motorolja, elektricitet, luft, kylvatten och bränsle. Om en av dessa komponenter är bristfällig kan motorn gå sönder. Rester i tanken kan täppa igen bränslefiltret. Så mycket avlagringar bildas dock endast i undantagsfall. Huvudproblemet med avlagringar är ett annat.

Vilket då?

David Kaiser: Hybridfordon är utrustade med den senaste motortekniken. Dessa moderna och effektiva aggregat ställer högsta krav på bränslekvaliteten. Inte minst vid oregelbunden eller tillfällig drift av förbränningsmotorn är risken stor för att det bildas rester i insprutningssystemet. Detta försämrar insprutningsegenskaperna och bränsleförbrukningen och leder i slutändan till försämrad motorprestanda. Oförbränt bränsle kan hamna i motoroljan och tunna ut den. Därför är det mycket viktigt att bränslet är rent.

Hur håller man bränslet rent?

David Kaiser: Att motorn arbetar jämnt och stabilt är viktigt men inte den enda framgångsfaktorn. Dessutom utgör detta ofta undantaget för förbränningsmotorer i hybridbilar. Speciella rengöringstillsatser i våra produkter för hybridbilar löser upp avlagringarna och motverkar att det bildas nya, klibbiga lack- eller hartsliknande rester. Det innebär att produkterna kan användas både i förebyggande syfte och för att åtgärda befintliga problem. För användning i förebyggande syfte blandas tillsatsen med bränslet med jämna mellanrum.

Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 1620 7701
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH | Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Om LIQUI MOLY
Med omkring 4000 olika artiklar erbjuder LIQUI MOLY ett unikt sortiment av bilvårdsprodukter: motoroljor och tillsatser, fetter och pastor, sprejer och rengöringsmedel, lim och tätningsmedel. LIQUI MOLY grundades 1957 och utvecklar och tillverkar sina produkter uteslutande i Tyskland. På hemmamarknaden är företaget obestridd marknadsledare på tillsatser och har utsetts till bästa oljemärke upprepade gånger. LIQUI MOLY leds av Ernst Prost och säljer sina produkter i 120 länder. Under 2016 låg omsättningen på 489 miljoner euro.

Om oss

Med omkring 4000 olika artiklar erbjuder LIQUI MOLY ett unikt sortiment av bilvårdsprodukter: motoroljor och tillsatser, fetter och pastor, sprejer och rengöringsmedel, lim och tätningsmedel. LIQUI MOLY grundades 1957 och utvecklar och tillverkar sina produkter uteslutande i Tyskland. På hemmamarknaden är företaget obestridd marknadsledare på tillsatser och har utsetts till bästa oljemärke upprepade gånger. LIQUI MOLY leds av Ernst Prost och säljer sina produkter i 120 länder. Under 2016 låg omsättningen på 489 miljoner euro.

Media

Media