Moderaterna väljer Litium för Sveriges största politiska webb

Litium Affärskommunikation har tillsammans med Abalon fått i uppdrag att bygga den största politiska webben i Skandinavien – moderaternas nya webbplats. Tanken är att bygga framtidens politiska webb, där en stor del av det politiska arbetet och kommunikationen med omvärlden sker via webben. Uppdraget är ett av de största i Litiums historia.

– Vi har stort förtroende för Litium och vad de kan. De har förstått att en stor del av framtidens politik bedrivs på nätet, och har också en gedigen erfarenhet av att utveckla webbplatser åt olika intresseorganisationer, säger moderaternas kommunikationschef Pär Henriksson.

Moderaternas nya webb byggs dels i form av en publik del, där besökare får tillgång till information om moderaterna och dess medlemmar, dels en stängd medlemsdel där de 60 000 medlemmarna i moderaterna kan hämta material, komma i kontakt med varandra och få hjälp i det politiska arbetet.

– Vi är väldigt stolta att moderaterna väljer Litium för detta prestigeuppdrag. Vi har utvecklat en rad webbplatser för olika intresseorganisationer under de senaste åren, men moderaternas nya webb blir den största medlems- eller branschwebb vi levererat, säger Mathias Bransmo, vd på Litium.

Litiums uppdrag är att utveckla webbplatsens funktionalitet, samt att leverera Content Management-systemet Litium Studio. Utvecklingen av moderaternas nya webb sker i nära samarbete med Abalon, som levererar det CRM-system som ska ansvara för medlemsadministration, samt med Storåkers-McCann, som står för formgivningen.