Litium gör strategiskt programvaruförvärv och breddar erbjudandet

Report this content

Litium har förvärvat rättigheterna till en programvara för dropshipping genom bolaget Droshi AB. Programvaran avses att integreras som en del i Litiums produkterbjudande för avancerad digital handel.

Dropshipping är ett sätt att sälja fysiska produkter utan att ha dem i eget lager. En säljare som erbjuder dropshipping levererar sålda varor direkt från distributör eller tillverkare till slutkund och minskar därmed lager- och distributionskostnader. Affärsmodellen är utbredd inom e-handel både i renodlad form och som kompletterande modell för att bredda produktsortimentet.

”Droshi har byggt en imponerande produkt som kommer att stärka Litiums kärnerbjudande på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Dropshipping är ett effektivt kommersiellt verktyg för att nå ökad försäljning och lönsamhet i digital handel. Lösningen är attraktiv för både befintliga och nya kunder och har samma tekniska ramverk som Litiums plattform, vilket förenklar den tekniska integrationen. Vi är mycket nöjda med denna affär och ser en fördel med att båda bolagen framöver kommer att fritt kunna fortsätta utveckla produkten åt varsitt håll”, säger Patrik Settlin, vd på Litium.

Överlåtelsen av programvaran sker genom att Litium mot en engångsersättning får en oinskränkt och evig licens av Droshi AB som fritt kan utnyttjas på det sätt som Litium anser lämpligt.

Av affärsmässiga skäl har parterna överenskommit att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet har begränsad påverkan på Litiums likviditet på både kort och medellång sikt. På lång sikt bedömer Litium att den förvärvade programvaran kommer att ha en positiv påverkan på intäkter och bruttomarginal.  

Denna information är sådan som Litium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-25 23:00 CET.

För mer information kontakta:
Patrik Settlin, vd Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post: patrik.settlin@litium.com

Om Litium AB
Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller +46 844 68 61 00. För mer information besök gärna www.litium.se