Litium släpper årliga rapporten ”Svensk B2B-handel 2017”

Den digitala handeln bland svenska B2B-företag har tagit fart de senaste åren och mellan 2016 och 2017 ökade den med 18 procent enligt Litiums återkommande undersökning av svensk digital B2B-handel. 

Undersökningen är en årlig kartläggning av en av Litiums målmarknader, medelstora och stora företag inom både B2B, och är en viktig del i bolagets strävan att ta en position som kunskapsledande inom segmentet.

Rapporten visar om och hur svenska B2B-företag arbetar med digitala kanaler i sin försäljning. I årets undersökning är det hela 67 procent som säger sig sälja digitalt, en ökning med 18 procent från 2016. Ökningen är tydligast bland de små och medelstora företagen. Här uppger 56 procent att de säljer digitalt till skillnad från 42 procent för ett år sedan. De e-handlande B2B-företagen förväntar sig också att den digitala försäljningen kommer att öka, hela 94 procent tror detta. Av de företag som ser en positiv försäljningsökning förväntar sig en tredjedel att ökningen kommer att vara större än 25 procent.

– Den främsta drivkraften för B2B-företagen är viljan att effektivisera försäljningen, säger Henrik Lundin, vd på Litium. Hela 50 procent av intervjupersonerna anger det som mest prioriterat. Näst högst upp på listan över drivkrafter är att öka servicegraden mot kunderna. B2B-företagen sätter stort värde i att bygga starka relationer med sina kunder och det framstår tydligt att detta är en viktigare morot än ökad nyförsäljning när man satsar digitalt.

– Jag får uppfattningen att B2B-företagen håller på att jaga ifatt B2C-företagen när det gäller e-handel, säger Henrik Lundin. Men precis som detaljhandeln just nu genomgår ett stålbad där företag som inte anpassade sig till det nya digitala landskapet nu har stora lönsamhetsproblem kan vi se att B2B-företagen idag befinner sig vid samma vägskäl. Den nya generationens inköpare kommer, precis som konsumenterna, att vilja kunna välja när, hur och var de gör sina inköp.

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media