Litorina Kapital ny majoritetsägare i Bibliotekstjänst

LITORINA KAPITAL NY MAJORITETSÄGARE I BIBLIOTEKSTJÄNST - leder utköp av BTJ-gruppen för 325 MSEK Litorina Kapital blir ny majoritetsägare i BTJ-gruppen, där bland annat Bibliotekstjänst ingår. Vid gårdagens årsmöte i nuvarande huvudägaren Svensk Biblioteksförening togs beslut om den stadgeändring som var nödvändig för att köpet skulle kunna genomföras. Affären innebär att Litorina Kapital tillkommer som ny ägare med 75 procent av aktierna i BTJ-gruppen. Svensk Biblioteksförening kvarstår som ägare med 25 procent av aktierna. Litorina Kapital träffade den 5 maj en överenskommelse med Svensk Biblioteksförening och KF om att förvärva majoriteten av aktierna i BTJ- gruppen. Köpet var villkorat av att Svensk Biblioteksförenings årsmöte den 8 maj röstade ja till att göra en stadgeändring. Årsmötet gav igår sitt bifall till stadgeändringen och Svensk Biblioteksförening kommer därmed att minska sitt aktieinnehav från 75 till knappt 25 procent i ett första skede. KF Media som tidigare ägde 25 procent av aktierna kommer att helt lämna ägandet i bolaget. - Svensk Biblioteksförening ser ägarskiftet som en bra utveckling av BTJ- gruppen. Föreningsstyrelsen har under flera år varit klar över att minska ägandet i BTJ, bland annat eftersom ägarrollen har tagit engagemang från andra viktiga biblioteksfrågor. Vi ser också problem med de dubbla rollerna som både ägare och kund, säger Gunnar Sahlin, styrelseledamot i Svensk Biblioteksförening och ansvarig för BTJ-frågor i styrelsen. Föreningen anser sig nu ha hittat rätt köpare i Litorina Kapital och vi ser fram emot ett bra samarbete. - BTJ-gruppen är ett välskött företag som är ledande i sin bransch. Vi ser goda möjligheter att tillsammans med Svensk Biblioteksförening och BTJs ledning vidareutveckla kunderbjudandet i Sverige samt implementera den svenska affärsmodellen i Finland och Danmark, säger Harold Kaiser, Senior Partner på Litorina Kapital. - Försäljningen av BTJ-gruppen är bra för företaget och dess anställda. Det borgar för en fortsatt fokusering på hemmamarknaderna och en fortsatt framgångsrik utveckling. Förvärvet skapar också ännu bättre förutsättningar för internationell expansion, säger Joel Sommerfeldt, VD och koncernchef för BTJ-gruppen. Svensk Biblioteksförening och Litorina Kapital är överens om den strategiska planen för BTJ-gruppens utveckling. Denna innefattar bland annat en fortsatt utveckling av kärnverksamheten med erbjudande av tjänster och produkter till bibliotek, bokhandel, förlag, universitet, företag och andra kunskapsintensiva organisationer. För ytterligare information vänligen kontakta: Harold Kaiser, Senior Partner Litorina Kapital Tel: 0708-54 38 00 Gunnar Sahlin, styrelseledamot i Svensk Biblioteksförening, ansvarig för BTJ-frågor Tel: 0705-61 87 35 Joel Sommerfeldt, VD och koncernchef BTJ-gruppen Tel: 0702-18 82 80 Om Litorina Kapital Litorina Kapital (www.litorina.se) är ett riskkapitalbolag som investerar i mindre och medelstora företag genom att tillföra expansionskapital och medverka vid utköp. Litorina prioriterar investeringar i företag vars ledning och ägare vid sidan om kapital värdesätter ett engagerat partnerskap. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens och har som policy att alltid verka aktivt genom styrelsen i sina investeringar. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 MSEK i Litorina. Om Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening (www.biblioteksforeningen.org) är en ideell förening med uppgift att verka för ett nationellt bibliotekssystem av hög standard. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 2600 personer inom svenskt biblioteksväsende. Om BTJ-gruppen BTJ-gruppen (www.btj.com) är ett kunskapsföretag som utvecklar, förädlar och förmedlar informationstjänster och mediaprodukter till bibliotek, bokhandel, förlag, företag och institutioner. Vår uppgift är att aktivt bidra till en läsande och lärande process genom att hjälpa användaren att nå fram till upplevelser och kunskap oavsett medium eller form och oberoende av tid och plats. Vi gör detta genom tjänster och produkter som frigör tid och pengar för bibliotek, bokhandel, förlag, företag och institutioner. Koncernen består av affärsområdena Bibliotekstjänst, Seelig och PrioInfo. BTJ-gruppen omsätter cirka 1 100 MSEK och har cirka 500 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar