Halverade löneskillnader i livsmedelsindustrin 2017

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska inte bara minska - de ska helt försvinna! Det är en strukturell diskriminering som gör att män tjänar mer än kvinnor och den skillnaden ska bort. För oss arbetare i LO kollektivet handlar det om en skillnad på 3000 kronor varje månad.

Livs kommer i kommande avtalsrörelse och inom LO-samordningen kämpa för jämställda löner. Vårt mål är att löneskillnaderna ska halveras inom våra avtalsområden redan till 2017.

Regeringen tycks ha retirerat och lämnat walk-over i jämställdhetsfrågorna. Vi ser att deras politik slår hårt mot jämställdhetsutvecklingen. Vårdnadsbidrag och låga ambitioner för föräldraförsäkringen är bara två exempel.

Som ett led i kampen för jämställda löner kommer Livsmedelsarbetareförbundet under den kommande fyraårsperioden att verka för en ökning av andelen kvinnor som är förtroendevalda.

Vi skrev redan 2005 in i våra stadgar att vi är en feministisk organisation, det förpliktigar att vi sätter denna fråga mycket högt.

Livs har fått nog av osakliga löneskillnader, förändringen måste börja nu! 

För mer information kontakta: 
Pauli Kristiansson - pressombudsman
08-796 29 18
070-638 61 20
pauli.kristiansson@livs.se

Livsmedelsarbetareförbundet är ett av LO-fackförbunden och samlar närmare 33 000 medlemmar som arbetar med livsmedelsproduktion.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Livs kommer i kommande avtalsrörelse och inom LO-samordningen kämpa för jämställda löner. Vårt mål är att löneskillnaderna ska halveras inom våra avtalsområden redan till 2017.
Hans-Olof Nilsson, ordförande Livs