"Jämför inte äpplen med päron"

Löneökningen inom Livs område visar på en löneökning motsvarande 1,5 procent för år 2017. Livsmedelsföretagen far med osanning genom felaktiga jämförelser, anser Livsmedelsarbetareförbundet.

Livsmedelsföretagen påstår i ett pressmeddelande den 4 april 2019 att Livsmedelsarbetareförbundet sprider felaktig lönestatistik.

Livsmedelsföretagens förhandlingschef far medvetet eller omedvetet med osanning. Den lönestatistik som Livs använder är den partsgemensamma statistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. Livsmedelsföretagen hänvisar till vår medlemstidning Mål & medel, med egen redaktion och journalistisk frihet, som skrivit om lönestatistik för 2017. Den ställer nu Livsmedelsföretagen mot uppgifter som avser 2018. 

– Det är anmärkningsvärt att Livsmedelsföretagen jämför äpplen med päron och anklagar Livs för felaktiga uppgifter. Det är också anmärkningsvärt att Livsmedelsföretagen försöker smutskasta Livs genom ett pressmeddelande och samtidigt uppge att de önskar en god relation, säger Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. 

Lönestatistiken för Livs område visar på en löneökning för år 2017 som motsvarar 1,5 procent. Detta gäller såväl medlemmar som samtliga anställda på Livs område.

Det kan finnas flera bakomliggande orsaker till att löneökningstalen 2017 är låga. Den mest uppenbara är att det kan spegla en verkligt låg löneökningstakt under året. En annan tänkbar orsak är att 2017 års lönerevideringar inte hunnit genomföras för ett betydande antal individer när statistiken samlades in, säger Jolan Wennberg, andre ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet. 

Den låga nivån har Livs vid flera tillfällen lyft med Livsmedelsföretagens tidigare och nuvarande förhandlingschef. De har då uppgett att de har en annan uppgift för 2017 års löneökningar. Men trots flera förfrågningar har Livsmedelsföretagen aldrig redovisat någon annan uppgift för 2017 till Livs.

Livs har i dagsläget inte någon bearbetad lönestatistik för 2018.

För mer information

Eva Guovelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet, 08-796 29 00, eva.guovelin@livs.se

Karl Melin, kommunikatör Livsmedelsarbetareförbundet, 070-638 61 12, karl.melin@livs.se

Livsmedelsarbetareförbundet är ett av LO-fackförbunden och samlar närmare 31 000 medlemmar som arbetar med livsmedelsproduktion.

Taggar:

Om oss

Livsmedelsarbetareförbundet organiserar ca 28 000 anställda inom bland annat slakteri- och charkuterier, mejerier, bryggerier och konservindustrin. www.livs.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är anmärkningsvärt att Livsmedelsföretagen jämför äpplen med päron och anklagar Livs för felaktiga uppgifter.
Eva Guovelin