Sätt stopp för den osunda konkurrensen inom EU!

Report this content

En planerad fabriksnedläggning och försämrade konkurrensvillkor för det svenska snuset. Det är två konsekvenser av EU:s politik som EP-kandidaten Johan Danielsson vill förändra. Idag besöker han och Livs ordförande Eva Guovelin Swedish Match och Göteborgs Kex i Kungälv.

Swedish Match och Göteborgs kex i Kungälv är två exempel på företag vars verksamhet i högsta grad påverkas av EU. Arbetsplatserna får idag besök av Eva Guovelin, Livs ordförande  och Johan Danielsson,  kandidat på Socialdemokraternas lista till EU-valet.

Swedish Match producerar snus av hög kvalité men får inte exportera till länderna inom EU. Däremot får företag i EU exportera cigaretter och snus till Sverige.

 – Det är obegripligt att vi inte får exportera snus till andra EU-länder. Det skulle kunna skapa många jobb här om förbudet upphävs, säger Eva Guovelin.d

2018 beslutade norskägda Orkla att lägga ned Göteborgs Kex i Kungälv och att produktionen ska flytta till Lettland. På Göteborgs kex som producerat välkända kex och kakor i 130 år arbetar cirka 350 personer. En löntagarkonsult har pekat på stora brister kring analys och underlag i företagets beslut.

 – Orkla stirrar sig blinda på de lägre löner som Lettland kan erbjuda och bortser helt från den kunskap och lojalitet som finns i Kungälv säger Eva Guovelin.

För Livs medlemmar är det viktigt att det finns ledamöter med facklig erfarenhet i Europaparlamentet. Johan Danielsson, som har LO-bakgrund, betonar vikten av att arbetstagarnas löner och villkor på europeisk arbetsmarknad måste förbättras. Han kommer att kämpa för införandet av en social pelare inom EU, vilket bland annat syftar till rättvisa arbetsvillkor, utbyggda sociala skyddsnät och att kvinnor och män har rätt till lika lön för lika arbete.

– Det är viktigt att vi inte har en osund konkurrens om företagsetableringar i EU. Idag finns det till exempel möjligheter att etablera ekonomiska frizoner för att locka till sig företagsetableringar med skattebefrielse och andra statsstöd. Det här måste upphöra, säger Johan Danielsson.

Karl Melin, kommunikatör, Livsmedelsarbetareförbundet, karl.melin@livs.se, tel 070-638 61 12

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är obegripligt att vi inte får exportera snus till andra EU-länder.
Eva Guovelin