• news.cision.com/
  • Livsdal/
  • Den 22 September 2021 kom WHO med nya globala riktlinjer för luftkvalitet vilka syftar till att rädda miljontals liv från luftföroreningar

Den 22 September 2021 kom WHO med nya globala riktlinjer för luftkvalitet vilka syftar till att rädda miljontals liv från luftföroreningar

Report this content

Riktlinjerna rekommenderar nya luftkvalitetsnivåer för att skydda befolkningens hälsa genom att minska halterna av viktiga luftföroreningar. 

Huvudpunkterna i dagens uppdatering av de globala riktlinjer för luftkvalitet ger tydliga bevis på den skada luftföroreningar orsakar människors hälsa, vid ännu lägre koncentrationer än tidigare förstått.

Senast WHO kom med en uppdatering av dessa riktlinjer var 2005 vilket gör detta till något extra angeläget.

WHO: s nya riktlinjer rekommenderar luftkvalitetsnivåer nu också för några gasers hälsorisker vilket är helt nytt. Förutom partiklar som ofta mäts i spannen till 10 respektive 2,5 micron, så har WHO lagt till ozon (O₃), kvävedioxid (NO₂) och svaveldioxid (SO₂).

När Livsdal började utforma sina luftrenare beslutade bolaget att även kunna avskilja gaser och bland annat just dessa tre gaser och nu sju år senare visar det sig att det var rätt beslut. 

Livsdal är unik med att ha filter som kan ta ozon, kvävedioxid och svaveldioxid. Livsdals luftrenare har certifierade filter både för att avskilja partiklar såväl som gaser. 

Varje år uppskattas exponering av luftföroreningar orsaka 7 miljoner för tidiga dödsfall och resultera i förlust av miljontals fler friska liv. Hos barn kan detta inkludera minskad lungtillväxt och funktion, luftvägsinfektioner och förvärrad astma. Hos vuxna är ischemisk hjärtsjukdom och stroke de vanligaste orsakerna till för tidig död till följd av luftföroreningar utomhus, och det dyker också upp bevis för andra effekter som diabetes och neurodegenerativa tillstånd. Detta ställer sjukdomsbördan till luftföroreningar i nivå med andra stora globala hälsorisker som ohälsosam kost.

https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution

Taggar:

Media

Media