• news.cision.com/
  • Livsdal/
  • Förlängning av teckningstid för pågående nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Teckningstid löper till fredag den 10 september 2021, kl 15.00.

Förlängning av teckningstid för pågående nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Teckningstid löper till fredag den 10 september 2021, kl 15.00.

Report this content

Styrelsen i Livsdal Sverige AB (publ.) har den 3 september 2021 beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen. Teckningstiden förlängs med en vecka och pågår till och med fredagen den 10 september 2021.

Intresset för bolaget har varit stort varför styrelsen beslutat förlänga teckningstiden med ytterligare en vecka för att kunna slutföra inledda investerar-diskussioner samt genomföra en investerarträff digitalt.