Bokslutskommuniké 2003

LjungbergGruppen AB Bokslutskommuniké 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 139 Mkr (146). Försäljningar av fastigheter ingår med 4,4 Mkr (0). Tidigare lämnad resultatprognos var 120 Mkr exklusive fastighetsförsäljningar. Årets resultat efter skatt uppgick till 102 Mkr (104), vilket motsvarar 6,58 kr/aktie (6,76). Hyresintäkterna uppgick till 458 Mkr (429) och hyresnivån uppgår i början av 2004 till 451 Mkr. Vakansgraden är 11 %. Styrelsen föreslår en utdelning med 4,00 kr/aktie (3,50). LjungbergGruppen AB Styrelsen Bilaga: Bokslutskommuniké 6 sidor. Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD, telefon: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, Ekonomi- och finanschef, telefon: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/18/20040218BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/18/20040218BIT00050/wkr0002.pdf Hela bokslutskommuniken http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/18/20040218BIT00050/wkr0003.pdf