Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Koncernens nettoomsättning var för perioden 338 Mkr (318). Resultat efter finansiella poster uppgick till 60,3 Mkr (62,4). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljningar med 0 Mkr (1,3). Resultatet efter skatt uppgick till 43,6 Mkr (44,8), vilket motsvarar 2,83 kr/aktie (2,90). Hyresintäkterna uppgick för perioden till 230 Mkr (225), vilket på årsbasis motsvarar 460 Mkr. För 2003 var hyresintäkterna 458 Mkr. Resultatet efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar, väntas för helåret 2004 uppgå till 110 Mkr. Resultatet för 2003, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 134 Mkr. LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Delårsrapport 6 sidor Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, ekonomichef. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT20100/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar