Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Pressmeddelande 2002-10-18 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 113,5 Mkr (87,8). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 0 Mkr (0). Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 81,5 Mkr (63,0), vilket motsvarar 5,31 kr/aktie (4,12). Resultatet efter finansiella poster väntas för 2002 uppgå till 135 Mkr. Föregående resultatprognos var 130 Mkr. I resultatprognosen ingår inga reavinster. Resultatet för 2001 uppgick till 127 Mkr. Resultatprognosen innebär ett resultat efter skatt på 97 Mkr (92 Mkr år 2001), vilket motsvarar 6,30 kr/aktie (5,98). LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av Ulf Holmlund, VD, tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 38 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00050/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar