Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 Koncernens nettoomsättning var för perioden 500 Mkr (468). Resultatet efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 94,1 Mkr (97,7). Resultatet efter skatt uppgick till 68,0 Mkr (73,6), vilket motsvarar 4,41 kr/aktie (4,77). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljningar med 0 Mkr (4,4). Hyresintäkterna uppgick för perioden till 344 Mkr (339). Hyresintäkterna för tredje kvartalet motsvarar på årsbasis 454 Mkr. För 2003 var hyresintäkterna 458 Mkr. Resultatet efter finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljningar, väntas för helåret 2004 uppgå till 115 Mkr, vilket är en ökning med 5 Mkr jämfört med föregående prognos. Resultatet för 2003, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 134 Mkr. LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Delårsrapport 6 sidor Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, ekonomichef. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/20/20041020BIT20280/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar