Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick för perioden till 28,3 Mkr (33,3). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 0 Mkr (0). Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 20,4 Mkr (23,9), vilket motsvarar 1,32 kr/aktie (1,56). Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 113 Mkr (107), vilket på årsbasis motsvarar 450 Mkr. För 2002 var hyresintäkterna 429 Mkr. LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Delårsrapport 6 sidor Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, ekonomichef tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar