Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Koncernens nettoomsättning var för perioden 171 Mkr (155). Resultat efter finansiella poster uppgick till 28,7 Mkr (28,3). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljningar med 0 Mkr (0). Resultatet efter skatt uppgick till 20,9 Mkr (20,4), vilket motsvarar 1,36 kr/aktie (1,32). Hyresintäkterna uppgick för perioden till 115 Mkr (113), vilket på årsbasis motsvarar 460 Mkr. För 2003 var hyresintäkterna 458 Mkr. LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Delårsrapport 6 sidor Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, ekonomichef. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/26/20040426BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar