Erbjudandet till aktieägarna i Celtica fullföljs

Erbjudandet till aktieägarna i Celtica fullföljs LjungbergGruppen AB (publ) offentliggör härmed att erbjudandet till aktieägarna i Fastighets AB Celtica (publ) fullföljs. LjungbergGruppens erbjudande till aktieägarna i Celtica har accepterats i sådan utsträckning att LjungbergGruppen innehar 2.650.367 aktier i Celtica, motsvarande cirka 95,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Celtica. Samtliga villkor för erbjudandet är därmed uppfyllda. Förlängning av erbjudandet För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte accepterat att delta i erbjudandet kommer LjungbergGruppen att acceptera anmälningssedlar som inlämnas i erbjudandet fram till den 15 augusti 2003. Aktieägare som är direktregistrerade och som önskar acceptera erbjudandet skall lämna in anmälningssedel till Mangold Fondkommission AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm. Direktregistrerade aktieägare som vill beställa ny anmälningssedel kan kontakta Mangold Fondkommission på 08-454 96 50. Förvaltarregistrerade aktieägare kan acceptera erbjudandet i enlighet med förvaltares instruktioner. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat erbjudandet under den ordinarie anmälningstiden beräknas påbörjas omkring den 14 juli 2003. Avnotering och tvångsinlösen Efter ansökan från Celtica har Stockholmsbörsen beslutat att avnotera Celtica från O-listan med sista handelsdag den 25 juli 2003. LjungbergGruppen kommer att påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Celtica. LjungbergGruppen AB (publ) För ytterligare information kontakta: LjungbergGruppen AB: Anders Nylander, VD, tfn. 08-610 19 00, 0730-26 19 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00340/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar