Finansiell information från LjungbergGruppen under 2004

Finansiell information från LjungbergGruppen under 2004 Följande datum har fastställts för LjungbergGruppens finansiella rapportering 2004. Bokslutskommuniké 2003 2004-02-18 Bolagsstämma 2004-03-24 Delårsrapport januari-mars 2004 2004-04-26 Delårsrapport januari-juni 2004 2004-07-14 Delårsrapport januari-september 2004 2004-10-28 LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD tel: 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, ekonomichef tel: 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar