Finansiell information från LjungbergGruppen under 2005

Följande datum har fastställts för LjungbergGruppens finansiella rapportering 2005.

Bokslutskommuniké 2004 2005-02-22 Bolagsstämma 2005-04-13 Delårsrapport januari-mars 2005 2005-04-20 Delårsrapport januari-juni 2005 2005-07-15 Delårsrapport januari-september 2005 2005-10-19 LjungbergGruppen AB (publ)

Om oss

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen. De största delmarknaderna är Sickla, Kista och Stockholms innerstad.

Dokument & länkar