Kallelse till bolagsstämma samt förslag till inval av Dag Klackenberg i styrelsen

Kallelse till bolagsstämma samt förslag till inval av Dag Klackenberg i styrelsen LjungbergGruppen AB kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 24 mars 2004 kl. 17.00. Kallelsen innehåller vad som enligt bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma samt förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Aktieägare representerande över 90 procent av röstetalet i LjungbergGruppen AB har meddelat bolaget att man avser föreslå 2004 års ordinarie bolagsstämma följande val av styrelse. Omval av ordinarie styrelseledamöterna Johan Björkman, Birgitta Holmström, Åke Ljungberg, Olof Stenhammar och Ulf Holmlund samt nyval av Dag Klackenberg som ordinarie styrelseledamot. Omval av Johan Ljungberg som styrelsesuppleant. Dag Klackenberg är 56 år och har bred erfarenhet från offentlig och privat sektor både i Sverige och utomlands. I dag är han bland annat VD i Svensk Handel, styrelseordförande i Vattenfall och i Handelsbanken Mellansverige samt styrelseledamot i Skansen. LjungbergGruppen AB (publ) Bilaga: Kallelse till bolagsstämma. Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD. Telefon: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, Ekonomi- och finanschef. Telefon: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/24/20040224BIT00350/wkr0002.pdf Bilaga

Dokument & länkar