LjungbergGruppen AB vidtar åtgärd för att stödja likviditet i aktien

LjungbergGruppen AB vidtar åtgärd för att stödja likviditet i aktien I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen har LjungbergGruppens styrelse beslutat att vidta åtgärder för att förbättra likviditeten i aktien, som är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. Målet är att sänka skillnaden mellan köp- och säljkurser samt att uppmuntra kontinuerlig handel. Som ett led i den strävan har Carnegie utsetts till likviditetsgarant inom ramen för Stockholmsbörsens initiativ. Carnegie har åtagit sig att ställa köp- och säljkurser med en differens om maximalt tre procent. Åtagandet att ställa köp- och säljkurser i orderboken påbörjas från och med den 2 januari 2004. Styrelsen avser att kontinuerligt utvärdera effekterna av åtagandet. LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 Ingalill Berglund, Ekonomichef tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar