LjungbergGruppen fortsätter expandera i Sickla

LjungbergGruppen fortsätter expandera i Sickla LjungbergGruppen har träffat avtal med det belgiska företaget Kinepolis om återköp av mark på drygt 11 000 m2 i Sickla. Kinepolis förvärvade marken av LjungbergGruppen i juli 2000 för att bygga en bioanläggning med 3 000 sittplatser. Kinepolis beslutade dock 2002 att inte fullfölja sin satsning på den nordiska biomarknaden. Marken som såldes för 63 Mkr återköps nu för 55 Mkr. Genom förvärvet stärker LjungbergGruppen sitt grepp över utvecklingen i Sickla som en mötesplats för arbete, handel, kultur och service. Den aktuella markytan ligger vid en av entréerna till Sickla Köpkvarter som för närvarande byggs ut med en butiksgalleria. Förvärvet medför en möjlig byggrätt på ca 11 000 m2. Ambitionen är att påbörja en nybyggnad på markytan redan under 2005. LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT20200/wkr0001.pdf

Dokument & länkar