LjungbergGruppen innehar 99,7 procent av aktierna i Celtica

LjungbergGruppen innehar 99,7 procent av aktierna i Celtica Efter det att LjungbergGruppen AB:s erbjudande att förvärva aktier i Fastighets AB Celtica förlängts till 15 augusti 2003 innehar LjungbergGruppen aktier i Celtica motsvarande 99,7 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget. LjungbergGruppen kommer att påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Celtica. Aktieägare som önskar delta i erbjudandet och som ännu inte inlämnat anmälningssedel ombeds kontakta LjungbergGruppen på tel. 08-6101900. LjungbergGruppen AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Nylander, VD, tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00780/wkr0002.pdf

Dokument & länkar