Ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB den 24 mars 2004

Ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB den 24 mars 2004 Bolagsstämman fastställde årsredovisningen för 2003. Utdelningen fastställdes till 4,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 29 mars 2004 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 1 april 2004. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Björkman, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström, Åke Ljungberg och Olof Stenhammar samt invaldes Dag Klackenberg. Johan Ljungberg omvaldes som styrelsesuppleant. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före utgången av nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 10 procent av bolagets aktier. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Björkman som styrelseordförande. LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Nylander, VD. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/25/20040325BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar